Commissievergadering Poms personeel.


Op 1 november was er een commissie vergadering met afgevaardigden van oud Poms medewerkers en leden van de tweede kamer.


Kamer leeft mee met chroom6-zieken Vandaag 2-11-2018 om 06:05 door Serge Sekhuis DEN HAAG.
De huidige compensatieregeling voor oud-POMS-medewerkers die ziek werden door blootstelling aan kankerverwekkend chroom6-stof moet worden verruimd. De regeling is financieel te mager, de lijst met ziektes wetenschappelijk te krap geformuleerd en nabestaanden blijven goeddeels in de kou staan.
Dat vinden in elk geval alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Zij zullen volgende week, tijdens een debat met staatssecretaris Barbara Visser van Defensie pleiten voor een ruimhartiger opstelling van het kabinet. Dat bleek gistermiddag in Den Haag tijdens een door de vaste Kamercommissie voor Defensie georganiseerd rondetafelgesprek over chroom6. Daartoe waren diverse chroom6-zieken uit Limburg en Twente, inhoudsdeskundigen, vakbondsbestuurders en vertegenwoordigers van Defensie uitgenodigd.
De SP en PvdA bleken het felst in hun kritiek op de huidige regeling. „Het mag toch niet zo zijn dat 90 procent van alle slachtoffers geen aanspraak op de regeling blijkt te kunnen maken”, vindt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Er moet, wat haar betreft, een nieuw of aanvullend fonds komen dat wél recht doet aan iedereen die nu buiten de boot valt. De PvdA wil maximale verbetering van de regeling: meer geld, de lijst met ziektes uitbreiden én meer aandacht voor nabestaanden. „Daarbij moet er ook, zonder de collectiviteit van de regeling los te laten, meer ruimte voor maatwerk komen”, aldus John Kerstens.
Dat onderzoek heeft miljoenen gekost, wij worden afgescheept met deze fooi. Fer Siegersma
Voor de slachtoffers die aan het woord kwamen, kan de regeling samen met het RIVM-onderzoek direct de prullenbak in. De zieke oud-werknemers van onder meer de POMS-sites in Brunssum en Eygelshoven, vroegen zich hardop af waarom het RIVM alleen heeft gekeken naar blootstelling aan chroom6, maar in haar eigen rapport wél schrijft dat op de sites met veel meer giftige stoffen is gewerkt. „Dat onderzoek heeft miljoenen gekost, wij worden afgescheept met deze fooi”, zei Fer Siegersma, vertegenwoordiger van de Stichting Gedupeerden NL-POMS. De stichting heeft de regeling unaniem verworpen.
Tot dusverre is in het kader van de regeling zo’n 880.000 euro uitgekeerd aan 112 chroom6-zieken. De helft van hen werkte ooit op een Limburgse POMS-site. 65 aanvragen werden afgekeurd.
Het plenaire debat over chroom6 is op 7 november. Tot die tijd houden de coalitiepartijen - CDA, D66, ChristenUnie en Vissers eigen VVD - de kaarten wat betreft verruiming van de regeling vooral nog tegen de borst. Ook deze fracties echter toonden zich kritisch, vooral over de gebrekkige nazorg van Defensie aan de chroom6-zieken; die hiervan zelf getuigden.
„Het kan niet zo zijn dat de weduwe van een oud-medewerker te horen krijgt dat ze niet in aanmerking komt voor de regeling omdat er geen handtekening is van haar man; die negen jaar geleden overleed”, aldus VVD’er André Bosman.
CDA’ er Hanke Bruins Slot wil vooral ook de garantie dat de huidige situatie voor medewerkers van Defensie écht veilig is. „Dit soort situaties moeten we echt voorkomen.”


Meer kans op compensatie chroom-6-slachtoffers

Karel Berkhout  NRC   7 november 2018

 

Vele tientallen zieke (oud-)werknemers van defensie die in het verleden hebben gewerkt met het giftige chroom-6, komen mogelijk toch in aanmerking voor een schadevergoeding. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vragen om nader onderzoek te doen naar ziekten die mogelijk zijn veroorzaakt door chroom-6.

 

Dit heeft Visser woensdag toegezegd in een debat met de Tweede Kamer over de afhandeling van het chroom-6-schandaal en de schaderegeling voor oud-medewerkers. „Mocht van bepaalde ziekten blijken dat die waarschijnlijk toch veroorzaakt zijn door de blootstelling aan chroom-6, dan komen mensen met die ziekten ook in aanmerking voor de schaderegeling”, zei Visser. „Zo is de regeling ook opgezet.”

Ruimhartiger aanpak

De hele Kamer – met uitzondering van de VVD – drong dan ook aan op een ruimhartiger aanpak, bijvoorbeeld een aanvullend slachtofferfonds. Visser voelt er niet voor de regeling aan te passen: „Die is eerlijk en rechtvaardig.” Wel zegde ze toe om nog eens te laten kijken naar de ‘hardheidsclausule’, zoals Bruins Slot (CDA) vroeg voor schrijnende gevallen, „die juridisch kloppen maar die onrechtvaardig voelen”.

Defensie komt uiterlijk 1 maart 2019 met een plan van aanpak om chroom-6 helemaal uit te bannen. De Kamer vindt dat veel te lang duren. „Dat plan zou er aanvankelijk in augustus 2017 zijn”, zei Bruins Slot, „en anderhalf jaar later heeft staatssecretaris nog 4 maanden nodig.”

 

Visser zei „zo snel mogelijk” van chroom-6 af te willen, maar dat ze niet kan zeggen wanneer dat precies zal zijn. Zo kost de goedkeuring van chroomvrije verven voor vliegtuigen door de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) tijd. „Eerst verschuilt de staatssecretaris zich achter het RIVM, dan achter de MLA”, sneerde Karabulut (SP). Uiteindelijk nam de Kamer genoegen met de toezegging van Visser om in een brief aan de Kamer nader toelichting te geven op de moeizame toelating van chroomvrije alternatieven.