Navo-opslagplaats in Ter Apel dicht

TER APEL, 16 JUNI. De NAVO-opslagplaats in Ter Apel (gemeente Vlagtwedde) gaat definitief dicht. Dit is gisteren door het ministerie van defensie meegedeeld. Door de sluiting van het depot waar legermaterieel ligt opgeslagen in twintig loodsen, verdwijnen 223 arbeidsplaatsen.

16 juni 1994

Het gemeentebestuur en de vakbonden spreken van een “ramp”. De personeelsleden van het depot, voor het merendeel monteurs en andere technici, waren formeel in dienst van het ministerie van defensie, maar werkten in opdracht van de Verenigde Staten. Al een jaar geleden gingen er geruchten dat het depot in Ter Apel dicht zou gaan.

De oorzaak van de sluiting ligt in de troepenvermindering van het Amerikaanse leger in West-Europa, waardoor ook minder behoefte is aan opslagplaatsen voor militair materieel. Ook in Duitsland en België gaan depots dicht. Het tien jaar oude, als zeer modern bekend staande depot in Ter Apel is een van de vijf depots in ons land.

De sluiting zal in fases gebeuren. Uiterlijk in december 1995 moet de opslagplaats dicht zijn. Defensie onderhandelt echter met de Verenigde Staten over een jaar uitstel om het personeel gelegenheid te geven ander werk te zoeken. Gepoogd zal worden om de personeelsleden te herplaatsen bij de andere NAVO-opslagplaatsen in Brunssum, Coevorden, Vriezenveen en Eygelshoven, andere defensie-instellingen of bij andere ministeries. Ze zullen hiervoor eventueel worden bij- en omgeschoold.

De gezamenlijke ambtenarenbonden zijn boos dat het personeel een jaar lang in onzekerheid is gebleven over het openblijven van het depot. Ook bestond onduidelijkheid wie verantwoordelijk was voor de beslissing tot sluiting, aldus een woordvoerder van de vakbond CFO. Volgens hem betekent het verdwijnen van de opslagplaats “een economische ramp” voor de regio Noordoost-Groningen. Vorige week werd bekend dat de spellenfabriek MB in Ter Apel ook dichtgaat. Hierdoor verdwijnen ongeveer 160 arbeidsplaatsen. “Door beide sluitingen is straks ruim 30 procent van de beroepsbevolking in Ter Apel en omstreken werkloos. Dat de overheid zich terugtrekt uit een economisch zwak gebied is betreurenswaardig.”

 

Volgens wethouder S. Draadjer (sociale zaken) van de gemeente Vlagtwedde is het vrijwel onmogelijk om in de regio zelf vervangende werkgelegenheid aan te bieden, omdat er vrijwel geen nieuwe bedrijven worden gevestigd.